Radiologia

W Centrum Stomatologicznym Nadent zapewniamy możliwość wykonania zdjęcia rentgenowskiego zębów wszystkim pacjentom, również tym, którzy nie korzystają z leczenia w Nadent.  

Zastosowanie najnowocześniejszej aparatury pozwala na utrzymanie najwyższej jakości obrazowania przy najmniejszym narażeniu pacjenta na promieniowanie radiologiczne.

Wykwalifikowany i doświadczony personel dba o bezpieczeństwo i największą wydajność badania RTG.

Wykonujemy:

- zdjęcia punktowe RTG